You are not logged in.

Legal notice

Dear visitor, welcome to Forum KorterMaarKrachtig !. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

General information

Name and address

Forum stichting KorterMaarKrachtig

VAT ID

14090885

Additional information

Algemeen

.

Het onderstaande is van toepassing op het KorterMaarKrachtig Forum. Door dit forum te gebruiken stem je in met deze disclaimer

.

Privacy verklaring

.

Het KorterMaarKrachtig Forum is te bezoeken zonder dat wij persoonlijke gegevens nodig hebben, echter zonder registratie zijn bepaalde gebieden van het Forum niet zichtbaar. Deze kunnen enkel en alleen worden bezocht na registratie. Het KorterMaarKrachtig Forum is een gesloten Forum met strikte toelatingseisen, dit om de privacy van de huidige deelnemers te kunnen waarborgen. Voor meer informatie omtrent de Forumregels en het forum gebruik lees de Regels Forumgebruik .

.

Het Forum genereert statistieken en telt forumbezoek van niet leden en leden en geeft aan vanaf welke websites doorgelinkt wordt en via welke provider men toegang heeft. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt . Voor leden van het forum is forum bezoek van geregistreerde leden wel herleidbaar.

.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kun je op ieder gewenst moment verzoeken om je gegevens uit ons bestand te laten verwijderen en je account bij het Forum op te zeggen.

.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

.

Alle informatie op het Forum is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op het forum zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Uitspraken en meningen, berichten en bijdragen door de leden van het forum hoeven niet perse de mening te zijn van Stichting KorterMaarKrachtig, het support team en haar moderatoren.

.

Stichting KMK aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op dit Forum.

.

Beschikbaarheid

.

De informatie en aanbevelingen op dit Forum kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om het Forum zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op dit Forum berust bij Stichting KMK of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Stichting KMK. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Stichting KMK.